List of active policies

Name Type User consent
Ochrana osobních údajů / Personal Data Protection (GDPR) Privacy policy All users

Summary

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen GDPR – informuje Univerzita Karlova subjekty údajů o podmínkách, za jakých jsou zpracovávány osobní údaje.

In accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) – the GDPR – Charles University informs data subjects about the conditions under which personal data are processed.

Full policy

Plné znění naleznete zde

Full text of privacy policy can be found here