E-learningový kurz Psychiatrie je určen pro české studenty 5. ročníku všeobecného lékařství.

Materiály slouží především jako příprava pro studenty na prezenční (příp. online) výuku předmětu Psychiatrie, jež na znalosti získané v kurzu bezprostředně navazuje. Během praktik tyto získané znalosti ověřovány. Dále materiály slouží vedle doporučené literatury jako doplňkové studijní podklady pro přípravu ke zkoušce z Psychiatrie

V případě dotazů ohledně obsahu učiva nás kontaktujte na kohutovat@fnplzen.cz/sajdlovar@fnplzen.cz.

V případě technických dotazů prosím kontaktujte sekretariát Psychiatrické kliniky: todlovan@fnplzen.cz.