This course contains:

  • The detailed description of the individual phases of the cardiac cycle.
  • The animation of the events in the heart during the cardiac cycle including the arterial pulse, ECG, heart sounds, venous pulse, pressure and volume changes in the right atrium and in the left ventricle.

Kurz je určen pro studenty fyziologie programu Všeobecné lékařství a Zubní lékařství. Kurz obsahuje informace o vzniku elektrického signálu v srdci, dále o registraci a hodnocení elektrokardiografie. Rozsah materiálu odpovídá požadavkům, které jsou na studenty kladeny při závěrečné zkoušce z fyziologie.

V kurzu najdete návody a program praktických cvičení z fyziologie. Kurz je určen pro studenty všeobecného lékařství.

V kurzu najdete návody a program praktických cvičení z fyziologie. Kurz je určen pro studenty zubního lékařství.

This course contains programs and guides for practical exercises in physiology. The course is designed for dental medicine students.

This course contains programs and guides for practical exercises in physiology. The course is designed for general medicine students.

Kurz obsahuje studijní materiály ke zkoušce z fyziologie.

Kurz obsahuje

  • detailní popis jednotlivých fází srdečního cyklu
  • animaci umožňující lepší pochopení srdečního cyklu.