E-learningový volitelný předmět určený pro 4. - 6. ročník všeobecného lékařství. V kurzu najdete záznamy z již proběhlých přednášek ve školním roce 2020/2021, dále záznamy Chirurgických kazuistik I 2021/2022,  powerpointové prezentace a další učební texty. Ke splnění předmětu je nutné úspěšně absolvovat závěrečný test.

Kontaktní osoba prof. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D. (molacek@fnplzen.cz). V případě potíží kontaktujte Lucii Züglerovou (l.zuglerova@seznam.cz). 
V případě problémů se zápočtem kontaktujte ing. Křikavovou (lenka.krikavova@lfp.cuni.cz).

Kurz slouží jako příprava ke SRZ z Chirurgie, obsahuje záznamy přednášek.