Základní informace o osnově přednášek z první pomoci.

Nahrané přednášky KARIM - slouží jako příprava na praktickou výuku během seminářů