Volitelný předmět

Anotace: Biochemické pozadí patologických procesů. Patobiochemie sacharidů, lipidů, aminokyselin, nukleotidů a porfyrinů. Kancerogeneze a metabolismus nádorů. Genetická podmíněnost chorob, genová terapie. Poruchy vnitřního prostředí a acidobazické rovnováhy. Poruchy pojivových tkání. Role proteolytických enzymů a jejich inhibitorů. Prionové choroby. Reaktivní formy kyslíku a dusíku, volné radikály.

Klíč k zápisu: Pro studenty usilující o zápočet z předmětu Patobiochemie (tj. se zapsaným předmětem dle SIS v akademickém roce 2023/24) je klíč k zápisu "mamzapsanodleSIS". Ostatní návštěvníci kurzu (tj. ti, kteří nepotřebují zápočet a jsou jen zvědaví) použijí klíč k zápisu "nechcizapocet".

Elektronický kurz k podpoře výuky předmětu Chemie a biochemie (1. ročník, zubní lékařství)

Obsah: kontrolní kvízy, platforma pro odevzdávání protokolů   [Na začátku semestru je kurz téměř prázdný, náplň roste, jak probíhá výuka!]

Klíč k zápisu: Pro studenty usilující o zápočty z předmětu Chemie a biochemie (tj. se zapsaným předmětem dle SIS v akademickém roce 2023/24) je klíč k zápisu je ve formátu "KruhX", kde "X" je číslo studijní skupiny, do které jste byli zařazeni studijním oddělením a se kterou tedy budete navštěvovat praktická cvičení. Ostatní návštěvníci kurzu (tj. ti, kteří nepotřebují zápočet a jsou jen zvědaví) použijí klíč k zápisu "nechcizapocet".

Kontaktní osoba: Vlastimil Kulda (vlastimil.kulda@lfp.cuni.cz)

Supporting e-learning course for the subject Chemistry and Biochemistry (1st year, Dentistry)

Content: control quizzes, platform for submitting protocols   [At the beginning of the semester, the course is empty. The content grows as teaching takes place!]

Enrollment key: For students requiring credit from the course Chemistry and Biochemistry in the academic year 2023/24 (i.e. those with an enrolled course according to SIS), the enrollment key is in the format "credit". Other course visitors (i.e. those who do not need course credit and are just curious) will use the enrollment key "nocredit".

Contact person: Vlastimil Kulda (vlastimil.kulda@lfp.cuni.cz)

Supporting e-learning course for the subject Medical Chemistry and Biochemistry II (2nd year, General Medicine)

Content: control quizzes, platform for submitting protocols   [At the beginning of the semester, the course is empty. The content grows as teaching takes place!]

Enrollment key: For students requiring credit from the course Medical Chemistry and Biochemistry II in the academic year 2023/24 (i.e. those with an enrolled course according to SIS), the enrollment key is in the format "GroupX", where "X" is the number of the study group in which you were assigned by the study department and with which you will attend practical exercises. Other course visitors (i.e. those who do not need course credit and are just curious) will use the enrollment key "nocredit".

Contact person: Vlastimil Kulda (vlastimil.kulda@lfp.cuni.cz)

Elektronický kurz k podpoře výuky předmětu Lékařská chemie a biochemie II (2. ročník, všeobecné lékařství)

Obsah: kontrolní kvízy, platforma pro odevzdávání protokolů   [Na začátku semestru je kurz téměř prázdný, náplň roste, jak probíhá výuka!]

Klíč k zápisu: Pro studenty usilující o zápočet z předmětu Lékařská chemie a biochemie II (tj. se zapsaným předmětem dle SIS v akademickém roce 2023/24) je klíč k zápisu je ve formátu "KruhX", kde "X" je číslo studijní skupiny, do které jste byli zařazeni studijním oddělením a se kterou tedy budete navštěvovat praktická cvičení. Ostatní návštěvníci kurzu (tj. ti, kteří nepotřebují zápočet a jsou jen zvědaví) použijí klíč k zápisu "nechcizapocet".

Kontaktní osoba: Vlastimil Kulda (vlastimil.kulda@lfp.cuni.cz)

Elektronický kurz k podpoře výuky předmětu Lékařská chemie a biochemie I (1. ročník, všeobecné lékařství)

Obsah: kontrolní kvízy, platforma pro odevzdávání protokolů   [Na začátku semestru je kurz téměř prázdný, náplň roste, jak probíhá výuka!]

Klíč k zápisu: Pro studenty usilující o zápočet z předmětu Lékařská chemie a biochemie I (tj. se zapsaným předmětem dle SIS v akademickém roce 2023/24) je klíč k zápisu je ve formátu "KruhX", kde "X" je číslo studijní skupiny, do které jste byli zařazeni studijním oddělením a se kterou tedy budete navštěvovat praktická cvičení. Ostatní návštěvníci kurzu (tj. ti, kteří nepotřebují zápočet a jsou jen zvědaví) použijí klíč k zápisu "nechcizapocet".

Kontaktní osoba: Vlastimil Kulda (vlastimil.kulda@lfp.cuni.cz)

Volitelný předmět

Anotace: Zvládnutí znalostí předmětu Lékařská chemie a biochemie je obtížný úkol. Studenti medicíny si na začátku studia často neuvědomují důležitost propojení mezi základními vědami a klinickými problémy. Tento e-předmět ukáže na vybraných kazuistikách vztah mezi klinickými situacemi a základními biochemickými principy fungování lidského těla. Cílem předmětu je podpořit výuku biochemie a povzbudit studenty, aby rozvíjeli dovednost aplikovat během studia získané teoretické poznatky ve své budoucí lékařské praxi.

Klíč k zápisu: Pro studenty usilující o zápočet z předmětu Kazuistiky z biochemie (tj. se zapsaným předmětem dle SIS v akademickém roce 2023/24) je klíč k zápisu "mamzapsanodleSIS". Ostatní návštěvníci kurzu (tj. ti, kteří nepotřebují zápočet a jsou jen zvědaví) použijí klíč k zápisu "nechcizapocet".

Supporting e-learning course for the subject Medical Chemistry and Biochemistry I (1st year, General Medicine)

Content: control quizzes, platform for submitting protocols   [At the beginning of the semester, the course is empty. The content grows as teaching takes place!]

Enrollment key: For students requiring credit from the course Medical Chemistry and Biochemistry I (i.e. those with an enrolled course according to SIS in the academic year 2023/24) the enrollment key is in the format "GroupX", where "X" is the number of the study group in which you were assigned by the study department and with which you will attend practical exercises. Other course visitors (i.e. those who do not need course credit and are just curious) will use the enrollment key "nocredit".

Contact person: Vlastimil Kulda (vlastimil.kulda@lfp.cuni.cz)

Compulsory e-seminar to the subject Medical Chemistry and Biochemistry I (1st year, General Medicine)

Enrollment key: For students requiring credit from the course Medical Chemistry and Biochemistry I (i.e. those with an enrolled course according to SIS in the academic year 2023/24), the enrollment key is in the format "GroupX", where "X" is the number of the study group in which you were assigned by the study department and with which you will attend practical exercises. Other course visitors (i.e. those who do not need course credit and are just curious) will use the enrollment key "nocredit".

Contact person: Vlastimil Kulda (vlastimil.kulda@lfp.cuni.cz)


Povinný e-seminář k předmětu Lékařská chemie a biochemie I (1. ročník, všeobecné lékařství)

Klíč k zápisu: Pro studenty všeobecného lékařství usilující o zápočet z předmětu Lékařská chemie a biochemie I (tj. se zapsaným tímto předmětem dle SIS v akademickém roce 2023/24) je klíč k zápisu je ve formátu "KruhX", kde "X" je číslo studijní skupiny, do které jste byli zařazeni studijním oddělením a se kterou tedy budete navštěvovat praktická cvičení. Ostatní návštěvníci kurzu (tj. ti, kteří nepotřebují zápočet a jsou jen zvědaví) použijí klíč k zápisu "nechcizapocet".

Kontaktní osoba: Vlastimil Kulda (vlastimil.kulda@lfp.cuni.cz)