Tento kurz obsahuje materiály, které je nutno nastudovat před příchodem na praktická cvičení z biofyziky.

Course contain theoretical background and instruction for practical excercises of Biophysics

...elektronický kurz k předmětu "Potápěčská medicína a baromedicína"

Určeno pro 4. ročník