plo


Mezioborový předmět Ochrana a podpora zdraví se zabývá ochranou a podporou zdraví člověka v kontextu vlivu prostředí, životních a pracovních podmínek, životního stylu a zdravotní a sociální péče. Tento kurz pak slouží jako rozcestník předmětu. Je tvořen odkazy na samostatné kurzy daných částí předmětu.


The interdisciplinary subject Health Promotion and Protection I. deals with the protection and promotion of human health in the context of the influence of the environment, living and working conditions, lifestyle and health and social care. This course then serves as a guide to the subject. It consists of links to separate courses of given parts of the subject.


Garant předmětu: prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.