Studijní materiály pro distanční formu výuky předmětu Pediatrie.

Komentovaná videa fyzikálního vyšetření dětí jednotlivých věkových skupin.


Paediatrics e-learning seminaries.