The course of Technology Transfer Manager – Junior (TTM-J) is the first of a three-level training program developed at Charles University in Prague. It focuses on two main areas: the commercialization of the results of research and development and the transfer of knowledge and technology (KTT) from the academic to the commercial sphere. This program, its development and pilot implementation have been funded by the European Social Fund and the state budget of the Czech Republic through the Operational Programme Education for Competitiveness.

Cílem tohoto kurzu je poskytnout posluchačům základní přehled o problematice komercializace výsledků výzkumu a vývoje získaných na akademických a univerzitních pracovištích a o cestách, metodách a technikách přenosu znalostí a technologií mezi akademickou a komerční sférou.

Hlavním cílem kurzu je prohloubit pochopení problematiky přenosu znalostí a technologií vyvinutých na akademických pracovištích Univerzity Karlovy do komerční sféry. Jeho absolvování umožní absolventům aplikovat metody a postupy transferu znalostí a technologií na svá odvětví, laboratoř, nebo výzkumný úkol a na základě získaných poznatků ověřit konkrétní praktické přístupy ke komercializaci vědy a výzkumu. Předpokládá se, že po ukončení kurzu TTM-S budou jeho absolventi schopni poradit svým kolegům v oblastech blízkých jejich osobním zkušenostem a odbornému zaměření.