Tento výukový prostor byl vytvořen začátkem roku 2020 a jeho účelem je poskytnout zázemí pro tvůrce e-learningových materiálů a podpořit rozvoj e-learningových aktivit na fakultě. Prostor je uzpůsoben tak, aby si kdokoliv mohl vybavení vyzkoušet, nahrát jakoukoliv přednášku nebo ho využít k tvorbě výukových nebo propagačních materiálů.

Kontakt: elearning@lfp.cuni.cz

Implementace experimentální chirurgie a medicíny využívající nové technologie