Slouží k napsání zkouškového testu z předmětu Základy klinické medicíny II. Test bude studentům zpřístupněn vždy ve vypsaných termínech zkoušky a studentům přihlášeným na termín bude zaslán klíč k zápisu do kurzu.

Zkouška obsahuje 30 otázek z následujících témat:

  • 1) Základní pojmy
  • 2) Diagnostika
  • 3) Základy ošetřovatelství

Exam will be held online in the course ,,Exam test – Basics of Clinical Medicine II“
The student will receive a key for enrollment to the course via e-mail before the exam will start. Test will start by the beggining of the exam according the time previously listed in SIS.

The test has 30 questions, student has a time limit of 20 minutes for answering, then the test will be authomaticaly closed. Each question is evaluated by one point.
The exam focuses on following topics:

  • Basic concepts
  • Diagnostics
  • Basics of Nursing

Volitelný předmět
Seznámení se základy práva ČR, se zaměřením na problematiku zdravotnictví, okolnosti vyloučení protiprávnosti ve vztahu k lékaři, krajní nouze a riziko ve zdravotnictví, disciplinární odpovědnost pracovníků ve zdravotnictví, profesní řád lékařské komory, odpovědnost ve zdravotnictví z hlediska občanského práva, náhrada škody dle občanského zákona, práva pacientů a Etický kodex lékařské komory. 

Basics of clinical medicine for the 2nd year. The enrollment key for students is "UEFA2020". The teacher is MUDr. Jiří Moláček, email: molacek@fnplzen.cz
Předmět je pouze v elektronické formě.
Klíč k zápisu "UEFA2020".
Kontakt na garanta předmětu: molacek@fnplzen.cz

Basics of clinical medicine for the 1st year. This is an optional subject. The enrollment key for students is "clinic01". The teacher is MUDr. Jiří Moláček, email: molacek@fnplzen.cz


Elektronický kurz pro 1. ročník všeobecného lékařství. Jedná se o povinný předmět zakobčený zápočtem. Klíč k zápisu "vega01". V případě potíží kontaktujte MUDr. Jiřího Moláčka (molacek@fnplzen.cz)