kurs se věnuje anatomickým základům zobrazování a jejich aplikacích v radiologické anatomii

cílem kursu je podat přehled o léčivých přípravcích - kontrastních látkách a radiofarmacích  - jejich farmakologických aspektech a klinickém využití